Wizyta Prezydenta Katowic
w naszej szkole

25.11.19
DRODZY RODZICE,


w dniu 28 listopada [czwartek] o godz. 17.00 w naszej szkole, ma odbyć się spotkanie z Prezydentem Katowic Panem Marcinem Krupą, które skupiać się będzie wokół tematu rozbudowy szkoły.


Bardzo nam -jako Radzie Rodziców- zależało na spotkaniu z władzami miasta w szerokim gronie i dyskusji o rozbudowie szkoły, a także o działaniach doraźnych, które znormalizują układ godzin lekcyjnych naszych dzieci, do czasu zakończenia rozbudowy.


Toczącą się w tych tematach korespondencję między Prezydium Rady Rodziców, a Urzędem Miasta możecie znaleźć Państwo tutaj .


To kompletna korespondencja, która ciągnie się pomiędzy Radą a Urzędem od października 2018r.

W tym czasie jako reprezentant rodziców, odbyłem również wiele spotkań i rozmów w UM. Przypomnę przy tej okazji, że równolegle 30 kwietnia br na ręce Pana Wiceprezydenta Waldemara Bojaruna, złożona została nasza petycja dotycząca właśnie rozbudowy i poprawy istniejącej sytuacji.


Wszystkie te działania spowodowały równolegle, że każdy z nas staje obecnie przed możliwością dyskusji o naszej szkole z Panem Prezydentem.

Miejmy tylko na uwadze fakt, że tu i teraz prezydent pojawia się w kwestii związanej z edukacją dzieci w naszej szkole.

Wszystkim powinno nam więc zależeć na tym, by właśnie na temacie naszej szkoły skupiona była czwartkowa dyskusja, pomimo faktu, że ogłoszone niedawno plany MPZP naszej dzielnicy wzbudziły wiele kontrowersji i spowodowały burzliwą dyskusję, która przetacza się jeszcze przez naszą dzielnicę.


Pamiętajmy, że realnie rozbudowa i oddanie do użytku nowych sal to perspektywa 3 lat ? Porozmawiajmy więc z Panem Prezydentem także o działaniach doraźnich ze strony Urzędu Miasta, które poprawią sytuację 'dwuzmianowości' w naszej szkole.

Miejmy pewność, że to o czym Rada rozmawia obecnie z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta zostanie osiągnięte i z pomocą miasta zajęcia w naszej szkole -w przyszłym roku szkolnym- kończyć się będą najdalej na godz. 15:25.Do zobaczenia na spotkaniu!

Pozdrawiam serdecznie,

Adam Grudzień