.KONTAKTMasz potrzebę - skontaktuj się z nami.

Prosimy weź jednak poprawkę na to, że czasem na odpowiedź trzeba poczekać.

Godząc wszystko staramy się jednak żadnego tematu nie pozostawiać bez odzewu,

wszystkie traktując jako potencjalnie istotne z punktu widzenia życia szkoły.