DRODZY RODZICE,


w dzielnicy Podlesie w okresach grzewczych [jesienno-zimowych], wskaźniki zanieczyszczenia powietrza przez pyły zawieszone, a także kancerogenne węglowodory aromatyczne, przekroczone potrafią być nawet o 2000% [i sięgać blisko 300 mikrogramów na m3] ! Nasza dzielnica rok do roku bije pod tym względem miejskie rekordy. Chcemy chronić nasze dzieci przed szkodliwym działaniem smogu powodowanego niską emisją i zapewnić naszym dzieciom czyste powietrze w salach lekcyjnych, czyli w miejscu gdzie spędzają mnóstwo czasu niemal codziennie!


Stąd akcja Rady Rodziców:

' RODZICE DZIECIOM '

- ZBIERAMY PIENIĄDZE NA ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZAPOMOŻECIE ?


Chcemy by w każdej sali lekcyjnej naszej szkoły, znalazł się wydajny oczyszczacz powietrza.

Rada Rodziców zdecydowała o zakupie 3 tego typu urządzeń do wszystkich trzech szkolnych świetlic. Jeśli z Waszą pomocą udałoby się nam zebrać dodatkowo kwotę 40.000 zł, taki oczyszczacz znalazłby się w każdej sali lekcyjnej.. Do naszej szkoły uczęszcza blisko 800 dzieci.

50zł od każdego dziecka pozwoliłoby zrealizować ten cel !

Dla jednych to dużo dla drugich w sam raz. Jeśli jednak, niektórzy wpłącą mniej, a niektórzy wiecej - wciąż będzie to możliwe.

Co jeśli uzbieramy mniej środków?

Wraz z dyrekcją szkoły zdecydujemy, w których salach zostaną umieszczone oczyszczacze - na podstawie wpłat poszczególnych klas.

Jeśli natomiast uzbieramy więcej , zakupimy zapas filtrów do tych urządzeń.

Później za urządzenia [także filtry do nich] odpowiadać będzie szkoła.SPRÓBUJMY RAZEM COŚ ZMIENIĆ - NIE CZEKAJMY LATAMI NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W OKOLICY.

JAK WPŁACAĆ ?

- zbieramy pieniądze przez Skarbników Rad Oddziałowych


DO KIEDY WPŁACAĆ ?

- chcielibyśmy całą akcję zakończyć z dniem 10.01.2020, tak by urządzenia znalazły się w szkole już z nowym semestrem szkolnym


CHCESZ NIEZALEŻNIE DOKONAĆ WPŁATY ?

- konto: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Katowicach Bank Pekao S.A. 16 1240 1330 1111 0000 2308 3361

- koniecznie w tytule przelewu napisz: Akcja Rodzice Dzieciom [+która klasa]