ZEBRANIE RADY RODZICÓW

23.01.19W dniu 24.01.2019, o godzina 17.30 odbędzie się kolejne zebranie Rady Rodziców.


Tematy kolejnego zebrania:


1. Gościem zebrania ma być Pan Michał Spławiński, trener i prezes UKS WODNIK 29 w Katowicach. Wodnik prowadzi zajęcia z dziećmi klas 1-3 na basenie w Kostuchnie. Trener proponuje, aby również starsze klasy brały udział w tych zajęciach. Basen ma sporo wolnych godzin, a nasze dzieci mają WF po 2-3 klasy jednocześnie.

Trener ma przygotować kosztorys tych zajęć.

Będziemy ubiegać się o ich dofinansowanie przez Urząd Miasta.


2. Petycja do Prezydenta Miasta Katowic w sprawie lokalizacji sali gimnastycznej i czasowej hali pneumatycznej - tj. stawianego na boisku namiotu, do czasu oddania do użytku nowej sali.


3. Zmiany w regulaminie nagród. Jego obecny kształt wymaga zmian. Wspólnie zastanowimy się nad zmianami, które powinniśmy nanieść.


4. Sprawozdanie Skarbnika z wydatkowania środków z XIV Koncertu Charytatywnego.


Tradycyjnie gościem zebrania będzie Pani dyrektor Beata Lubina. Liczę tym samym na dużą frekwencję.


Pozdrawiam, Adam Grudzień_

.