ZEBRANIE RADY RODZICÓW

01.02.20Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie Rady Rodziców, które zwołujemy

6 lutego [czwartek], godz. 17.30.

Sala nr 26.
A na tym zebraniu:


1. gość [Pani Dyrektor Beata Lubina] omówi sprawy bieżące dot. szkoły.


2. rozdysponujemy w całości pozostałe środki z Kiermaszu Charytatywnego, wg podań które wpłynęły do Rady


3. zdana zostanie reacja z działań Prezydium pomiędzy zebraniami, tj. w okresie grudzień 2019 / styczeń 2020


4. Skarbnik rozliczy akcję 'Rodzice dzieciom', oraz podsumuje tegoroczną zbiórkę pieniędzy na fundusz Rady Rodziców.


5. Członkini Rady przedstawi dwie oferty rekomendowanych oczyszczaczy i podejmiemy wspólnie decyzję o wyborze producenta [urządzenia muszą być w szkole w przyszłym tygodniu].


6. omówimy propozycję zmian w Regulaminie Nagród RR, zgodnie z przygotowaną propozycją ewentualnych zmian w tymże regulaminie.

*na zebraniu wszelkie konstruktywne uwagi co do jego kształtu, mile widziane:)


DO ZOBACZENIA!