UKŁADAMY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
w roku szkolnym 2019/20

15.04.19Szkoła, w której prowadzi się dużo ciekawych zajęć pozalekcyjnych, jest szkołą lubianą przez uczniów.

Placówkę taką zawsze wyżej ocenia środowisko lokalne, a przede wszystkim rodzice.


Jako Rada chcemy poznać funkcjonujące w środowisku lokalnym instytucje i placówki wychowania pozaszkolnego: poziom ich pracy, stopień przygotowania kadry, dostępność dla uczniów. Będzie to pomocne i użyteczne w ukierunkowaniu aktywności pozalekcyjnej dzieci i młodzieży naszej szkoły.


Z tego również powodu jako Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach, mocno zachęcamy wszystkich organizatorów tego typu zajęć do kontaktu z nami i przesyłania ofert na prowadzone przez Was zajęcia dla dzieci i młodzieży.


Ze swojej strony zapewniamy, że każda tego typu oferta zostanie przez nas przeanalizowana, a wybrani organizatorzy zostaną zaproszeni w progi naszej szkoły, do prowadzenia wybranych zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/20.

W porozumieniu z dyrekcją szkoły odpowiadamy teraz bowiem za ich dobór i grafik, a od września br zadbamy również o należyty przepływ i dostęp do informacji o nich.

Wszelkie informacje o wszystkich zajęciach organizowanych pozalekcyjnie w naszej szkole będą dostępne na naszej stronie internetowej, w jasnej i czytelnej formule.


Czekamy do 30.04.2019 na Wasz kontakt i oferty pod poniższym adresem mailowym.