Sprawozdanie finansowe wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

23.09.19
Drodzy Rodzice,


pod poniższym linkiem, znajduje się sprawozdanie finansowe Skarbnika Rady Rodziców z wydatkowania środków z funduszu Rady za rok szkolny 2018/2019.


Jako Przewodniczący Rady, przy tej okazji chciałbym wszystkim rodzicom bardzo podziekować, za dołożenie swojej cegiełki na rzecz szkolnej społeczności, którą tworzymy.


Jako Rada Rodziców chcemy przypomnieć i podkreślić, iż ani jedna złotówka z tych pieniędzy nie jest przeznaczona na funkcjonowanie samej Rady.

Wszystko co robimy - robimy społecznie. Dotyczy to tak Rady Rodziców jak i jej Prezydium.


Pieniądze, które zbierane są przez skarbników w poszczególnych klasach, przez nasze ręce trafiają na cele, które decyzją Rady [czyli waszych przedstawicieli] są naistotniejsze.

W ten sposób w minionym roku szkolnym przeznaczyliśmy 11.744,00 zł z zebranej od Was kwoty, na nagrody za wyniki w nauce. To jedna z głównych pozycji w wydatkach i sięga kwotowo połowy środków którymi dzięki Wam dysponujemy. Jednak to niezmiernie ważne by uczniowie naszej szkoły, osiągający dobre wyniki w nauce, sporcie, czy konkursach przedmiotowych, zostali za to docenieni i w ten sposób wyróżnieni. W jakiejś części chcemy ich przecież także tak motywować. Pamiętajmy, że nagrody te są jedynymi, które tacy uczniowie otrzymują.

Nagrody, przyznawane są, tylko i wyłącznie na podstawie przyjętego przez Radę regulaminu.


W ramach powierzonych nam przez Was pieniędzy, staramy się również nieść pomoc bezpośrednią dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, na wniosek bądź ich rodziców, bądź wychowawców. Pamiętajmy, że sytaucja materialna nie wszystkich podopiecznych naszej szkoły jest dobra i zdarza się tak, że tylko dzięki pomocy finansowej z tego funduszu, jakieś dziecko wyjeżdża na wycieczkę klasową [niejednokrotnie po raz pierwszy] czy basen.

Każdorazowo jednak, wniosek o pomoc ma formę pisemną i jest rozpartywany przez całą Radę Rodziców. Po zapoznaniu się z wnioskiem a później z uwagami, spostrzeżeniami, Rada decyduje o dofinansowaniu w formule głosowania.

Wszystkie jednak wydatki ubrane są w ramy określone w preliminarzu na dany rok szkolny i przyjęte w głosowaniu całej Rady Rodziców [Waszych bezpośrednich przedstawicieli].


Również ta strona powstała społecznie, a jedyny koszt który generuje to coroczny abonament i utrzymanie domeny. Pozycja ta pojawia się w sprawozdaniu, a strona powstała właśnie po to, by między Radą a WSZYSTKIMI rodzicami uczniów naszej szkoły, był jak najlepszy przepływ informacji.

Jako osobie przewodniczącej działaniom Rady, zależy mi bowiem, na transparentności naszych działań i po cichu liczę, że to także przyczyni się do jeszcze większego Waszego zaangażowania, nie tylko finansowego.


Na koniec zaznaczę, że Wasza chęć dzielenia się z innymi w szkole, doskonale widoczna jest na przykładzie Kiermaszu Wielkanocnego.

Ta nasza inicjatywa jest bezpośrednim przedłużeniem Koncertu Charytatywnego, który również z inicjatywy Rady odbywał się przez lata w naszej szkole. W ubiegłym roku ze względów bezpieczeństwa, nie dało sie go już zorganizować [przy coraz większej liczbie uczniów impreza bardzo się 'rozrosła'] i pomimo, że nasz Kiermasz ma o wieele skromniejszy charakter, to przy jego okazji udało nam się zebrać kwotę 10.413,62 zł.. Co chyba dobrze pokazuje, jak duża jest w Was chęć dzielenia sie z innymi.

Jesteśmy szkołą integracyjną. Zebrane na kiermaszu pieniądze, w całości zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom z rejonu naszej szkoły, wspomagając te wymagające pomocy finansowej jak i rehabilitacyjnej/leczniczej.

Zapraszam tym samym do składania wniosów, które rozpatrywane będą już na naszym październikowym zebraniu wg przyjętego i w tym przypadku regulaminu.Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję,

Adam Grudzień_

Przewodniczący Rady Rodziców