PODSUMOWANIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIU 29.11.2018

06.12.18
Podsumowanie naszego listopadowego zebrania:


1. w głosowaniu rady przyjęty został preliminarz wydatków Rady na rok szkolny 2018/2019.

Za jego przyjęciem głosowało 21 osób. Nie było głosów przeciwko.

Preliminarz stanowi załacznik do protokołu z zebrania.


2. do Rady Rodziców wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie, które rada postanowiła zatwierdzić. Był to wniosek o dofinansowanie wycieczki szkolnej jednego z uczniów, dofinansowanie szachów dla jednego z uczniów - oba z racji sytuacji materialnej, oraz wniosek o dofinansowanie imprezy Mikołajkowej świetlicy szkolnej.


3. ustalono dzień 4 kwietnia 2019r jako datę Charytatywnego Kiermaszu Wielkanocnego, będącego bezpośrednią kontynuacją Koncertu Charytatywnego, który odbywał się w naszej szkole od 14 lat.

Wielkanocny Kiermasz Charytatywny będzie odbywał się corocznie w okresie przedwielkanocnym, do momentu oddania naszej szkole do użytku nowej sali gimnastycznej, kiedy do wrócimy do idei organizacji Koncertu Charytatywnego w okresie przed-bożonarodzeniowym.


4. rozliczyliśmy środki z Koncertu Charytatywnego na zakup windy zgodnie z wnioskiem z roku 2017. Środki te zostaną przekazane na konto wskazanej fundacji, a całościowe sprawozdanie z wydatkowania pieniędzy z XIV Koncertu Charytatywnego zostanie przedstawione Radzie przez Skarbnika na kolejnym zebraniu Rady.


5. następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 24.01.2019.