PODSUMOWANIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 27.09.2018

31.09.18


Drodzy rodzice, jako nowemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, szczerze leży mi na sercu kwestia poprawy komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły, a Radą Rodziców.

Dbając równocześnie -niezmiennie- o dobrą komunikację między Prezydium Rady, a Dyrekcją Szkoły.


Uruchamiamy więc własną stronę internetową.

Liczę, że transparentność naszych działań połączona z przepływem informacji o nich, będzie w przyszłości motywująca dla jeszcze większej grupy rodziców. Im więcej osób zaangażowanych tym tylko lepiej.

Naszym zadaniem jest wspieranie szkoły i działanie dla jej dobra, a tym samym dobra uczniów do niej uczęszczających. Naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku, Adam Grudzień_Krótko chciałbym w tym miejscu podsumowować zebranie Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 27.09.2018:


1. Wybraliśmy skład Prezydium RR oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/19. Ich składy to:

Przewodniczący RR: Adam Grudzień

Wiceprzewodnicząca RR: Iwona Władyka

Skarbnik RR: Robert Fuchs

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Aleksanda Korczyk Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Feczko

Członek Komisji Rewizyjnej: Tomasz Pogwizd


2. Ustaliliśmy wysokość składki na komitet rodzicielski tj: 50 PLN za jedno dziecko, oraz 80 PLN za dwójkę i więcej dzieci. Wszystkich Państwa prosimy o wpłaty, które zbieramy do dnia 31.12.2018. Na następne zebranie zostanie przygotowany preliminarz wydatków RR w roku szkolnym 2018/19.


3. Ustaliliśmy listę priorytetów, w których jako Rada Rodziców chcemy wesprzeć działania szkoły. Należą do nich:

a) przyspieszenie działań ze strony Urzędu Miasta mających na celu wyłonienie firmy, która wyposaży nasze 2 sale komputerowe, w sprzęt przystający do czasów w jakich żyjemy.. Środki na ten cel są już przyznane.


b) działania w sprawie ‚czasowej’ hali pneumatycznej [tzw. balonu], który pojawiłby się na boisku szkolnym w okresie jesienno-zimowym, jako rozwiązanie problemu zbliżającego się remontu sali gimnastycznej, ale który byłby również stałym elementem ‚krajobrazu szkoły’ w okresach jesienno-zimowych, do momentu wybudowania drugiej sali gimnastycznej na terenie naszej szkoły.


c) parę kwestii technicznych i organizacyjnych w szkole [w tym grafik konkursów, wyjazdy na zieloną szkołę, czy organizację stołówki], do których wrócimy na kolejnym zebraniu, zakładając że do tego czasu uda się je w szkole poukładać lub uzgodnić.


4. Wracamy do tematu zajęć pozalekcyjnych: Nie wykorzystujemy potencjału szkoły w kontekście oferty zajęć pozalekcyjnych. Jest to temat, o który zahaczaliśmy w zeszłym roku szkolnym. 750 uczniów. Chcemy, by oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole była i wartościowa i interesująca dla nich, a przede wszystkim by była na odpowiednim poziomie. Na teraz -najogólniej temat ujmując- brak temu i ładu i składu.


5. Następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 25.10.2018.


Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania: