PODSUMOWANIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 27.08.2020

28.08.20


Zebranie Rady Rodziców w dniu 27.08.2020 zakończyło przerwany cykl naszych spotkań w roku szkolnym 2019/2020.

Był to 'inny rok' z wiadomych względów..

Mamy jednak nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie mniejszą dezorganizację w życiu codziennym każdego z nas, a nasze dzieci w przeważającej części, będą mogły odbywać naukę stacjonarnie w szkole.

Na spotkaniu uzgodniliśmy iż Prezydium wyrażając głos Rady, położy nacisk w dialogu z dyrekcją szkoły, na dookreślenie organizacji lekcji zdalnych [w wypadku, gdy będzie trzeba edukację dzieci kontynuować właśnie w formule zdalnej, lub hybrydowej].

Zależy nam by nauka zdalna -wtedy gdy będzie konieczna- odbywała się zawsze zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas i miała określony przebieg, gwarantujacy realizację materiału przez nauczycieli przedmiotowych.


Tym samym prosimy, by wszystkie osoby mające techniczny problem [dostępowy/sprzętowy] zgłosiły taki fakt przedstawicielom swoich klas w Radzie.

Dołożymy starań by te jednostkowe bariery zlikwidować i pomóc uczniom, którzy takiego wsparcia potrzebują.

Równolegle spróbujmy sami [w ramach społeczności którą tworzymy] zadbać, by nie było dzieci wykluczonych z nauki zdalnej, gdy sytuacja będzie tego wymagać. Jeśli są wśród nas osoby, które posiadają zbędny sprzęt umożliwiający zdalną edukację [np stary laptop czy tablet], prosimy - niech przekażą go Radzie. Zadbamy by trafił w ręce dzieci faktycznie go potrzebujących.

Zróbmy to na wrześniowych zebraniach klasowych.Na zebraniu wybraliśmy również ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2020/21.

Po porównaniu ofert które spłynęły do Rady, zdecydowaliśmy o przedłużeniu umowy z firmą InterRisk, której ofertę dopasował nam Pan Tomasz Sikora [agent ubezpieczeniowy].

Warunki ubezpieczenia dla naszych uczniów są lepsze niż w zeszłym roku szkolnym, głównie za sprawą ofert konkurencji.


Rada Rodziców zdecydowała o wyborze Wariantu 3 tejże oferty, dla grupowego ubezpieczenia naszych uczniów [składka w wysokośći 50zł za ucznia].

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.


[pobierz pdf z ofertą]