PODSUMOWANIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 24.09.2020

30.09.20


W zeszły czwartek odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Rodziców.

NIniejszym przekazujemy najważniejsze poruszone na nim kwestie:


1. Bardzo prosimy o wpłatę do Skarbnika klasy składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł w przypadku 1 dziecka uczęszczającego do szkoły. W przypadku większej ilości dzieci uczęszczających do naszej szkoły składka wynosi 80 zł. W takim przypadku 80 zł dzielimy proporcjonalnie i dokonujemy wpłaty skarbnikowi klasy za każde dziecko w jego klasie. Prośba aby w miarę możliwości wpłacić skarbnikowi tę kwotę jak najszybciej. Do Skarbników klasowych prośba o zebranie tych środków i przekazanie na konto Rady Rodziców.


2. Ustalono dodatkowe dni wolne: 02.11.2020, 30.04.2021, 04.06.2021, 25-27.05.2021.


3. Przyjęto program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/21.


4. Pani Dyrektor poinformowała, że w przypadku gdy szkoły będą zmuszone przejść na system zdalny wszystkie zajęcia prowadzone będą w trybie online przez platformę Microsoft Teams. Stąd też prośba Rady Rodziców o identyfikację uczniów, którzy mogą mieć problem z dostępem do środków informatycznych, jak również prośba do rodziców o rozeznanie/ewentualne wsparcie techniczne poprzez przekazanie zbędnego sprzętu. Wychowawca powinien przekazać do wypełnienia 'informacyjne listy klasowe' przygotowane przez RR.


5. Pani Dyrektor poinformowała że plan lekcji w niektórych klasach może ulec jeszcze zmianie.


6. Pani Dyrektor poinformowała że rozbudowa szkoły ma zagwarantowane środki, ale są opóźnienia względem deklaracji które publicznie składał Pan Prezydent co do startu budowy [przy okazji wizyty 27.11.19 w naszej szkole].

To ważny komunikat bowiem oznacza, że 'z góry' przykazana miała nam zostać informacja co do kolejnej zwłoki względem złożonych przez UM obietnic..

I do tego tematu Rada wróci na przyszłym zebraniu.


7. Przedstawiono sprawozdanie z działań Rady za zeszły rok, oraz wybrano skład Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej na następny rok [informacje tutaj].

Przewodniczący Rady Rodziców bardzo dziękuje, za powierzone ponownie mu zaufanie i zapewnia, że jako Rada niezmiennie naciskać będziemy UM w realizacji składanych Radzie Rodziców deklaracji.