PODSUMOWANIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 12.12.2019

19.12.19
Oto podsumowanie naszego grudniowego zebrania:1. Omówione zostały sprawy bieżące zarówno przez naszego gościa - Panią Dyrektor, jak i Radę Rodziców.


2. Wróciliśmy do rozliczenia finansowego Skarbnika RR za rok szkolny 2018/19.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę i zapoznała Radę z jej wynikami, oraz przedstawiła sprawozdanie pokontrolne.


3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało w głosowaniu przyjęte przez Radę Rodziców w całości.


4. Po burzliwej dyskusji i rezygnacji Pani Katarzyny Odrobińskiej-Głodowskiej z funkcji II skarbnika, Rada w głosowaniu zdecydowała jednogłośnie [przy jednym głosie wstrzymującym się] o wyborze Roberta Fuchsa na jedynego skarbnika Rady.

Rada zdecydowała tym samym, że wraca do zapisu w statucie RR, gdzie wskazuje się w składzie Prezydium Rady jednego skarbnika.


5. Przyjęty został preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.


6. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady, zaaprobowali przekazanie kwoty 4000zł ze środków Kiermaszu Charytatywnego, na zakup oczyszczaczy powietrza dla szkolnych świetlic.

Rada zdecydowała również, o organizacji akcji zbiórki pieniędzy wśród rodziców uczniów, na oczyszczacze powietrza do pozostałych sal lekcyjnych. Zbiórkę tę jako inicjatywę poparła także Dyrektor Szkoły, zgłaszając pomoc w poinformowaniu o niej jak najszerszego grona rodziców.


7. Przeprowadzone zostały wybory składu Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2019/20 - patrz protokół.